Etablerer økonomi- og innovasjonsstudier med vekt på etikk i Bergen

Fra høsten 2024 vil NLA Høgskolens økonomiutdanning, Hauge School of Management, også tilbys sentralt i Bergen.

Til høyre: Tidligere økonomistudent ved Hauge School of Management, Trym Tangerud, setter pris på at høyskolen også etablerer seg sentralt i Bergen. Her sammen med Andjela Ganevski, foredragsholder fra UK.

NLAs Hauge School of Management planlegger å starte opp økonomistudier i Bergen høsten 2024. De aktuelle studiene, Bachelor i økonomi og administrasjon og Bachelor i innovasjon, markedsføring og ledelse, tilbys i dag allerede ved høgskolens campuser i Oslo og i Kristiansand.    
  
– Dette er attraktive studier med en unik profil med vekt på etikk og identitetsutvikling, forteller Jan Inge Jenssen, avdelingsleder for Hauge School of Management.  

Til høyre: Professor Jan Inge Jenssen, avdelingsleder ved Hauge School of Management, i samtale med økonomistudenter i Kristiansand. Fra venstre: Lars Andreas Livden, Marcus Skjerve og Morten Gundersen

– Vi prioriterer i tillegg en betydelig satsning på entreprenørskap og innovasjon, faktorer som er avgjørende for den pågående samfunnsutviklingen både på Vestlandet og i hele Norge, legger han til.   

— Vi satser på entreprenørskap og innovasjon som er avgjørende for samfunnsutviklingen på Vestlandet og i hele Norge, sier Jenssen.

I forbindelse med etableringen i Bergen har høyskolen ansatt Jon Olav Økland som prosjektansvarlig. Økland har en bachelorgrad ved Hauge School of Management (HSM) i Oslo, og en master i samfunnsøkonomi fra Norges handelshøyskole (NHH). Han har også bred erfaring som politisk rådgiver i byrådet i Bergen og for Vestland KrF på fylkesnivå.   

Jon Olav Økland, prosjektansvarlig for etableringen av Hauge School of Management i Bergen.

Interessen for økonomi- og ledelsesstudier har vært økende de siste årene, hvor NLA hadde rekordhøye førsteprioritetssøkertall for NLA i 2023. Dette, sammen med etterspørselen, trekker Jensen frem som en grunn til å etablere seg i Bergen allerede denne høsten.
 
I tillegg til de to bachelorprogrammene, lanseres høyskolen også et rent nettbasert studium: årsstudium i bærekraftig entreprenørskap og innovasjon.

Fra høsten vil økonomistudentene til NLA få sentrumsnære lokaler.