Årsstudium i bærekraftig entreprenørskap og innovasjon - nettbasert

Årsstudium i bærekraftig entreprenørskap og innovasjon - nettbasert
  • Nettbasert
  • Årsstudium
  • 60 poeng
  • Høst
Frist 15. april Søk her
Ønsker du å bidra til nyskaping, endring og utvikling? I et samfunn som er i stadig endring, er det viktig å finne nye måter å løse utfordringer på. Nå kan du ta et nettstudium i bærekraftig entreprenørskap og innovasjon!

Om utdanningen

Studiet er et rent nettstudium som gir deg muligheten til å fullføre arbeidsoppgaver, se undervisningsvideoer og samarbeide med andre når det passer deg best. I tillegg vil det være faste møtepunkter med forelesere for å sikre en strukturert læringsprosess.

Studiemodellen omfatter emner på 10 studiepoeng, undervist i bolker med tre emner per semester. Alle seks emnene er obligatoriske i årsstudiet i bærekraftig entreprenørskap og innovasjon, men kan også tas som individuelle emner. Det vil være jevnlig oppfølging av studenter gjennom gruppe- eller individuelle onlineøkter under hvert emne. Emnene kan tas i valgfri rekkefølge, men det anbefales å starte med emnet "Entreprenørskap og innovasjon" blant de tre første.

Undervisning og kommunikasjon:

All undervisning og kommunikasjon foregår på læringsplattformen Canvas. Studentene vil oppleve varierte læringsmetoder, inkludert nettleksjoner, selvstudium, øvingsoppgaver, selvrettende interaktive oppgaver og yrkesrelevante oppgaver, hvor noen er obligatoriske. Faglig veiledning tilbys gjennom webinarer, diskusjoner, gjensidig vurdering og individuell veiledning.

Hvert emne er strukturert med ca. 3-6 moduler, hver knyttet til et definert tema eller en arbeidsperiode. Modulene inneholder læringsmateriell og er utformet som læringsstier som leder til spesifikke læringsmål.

Hva lærer du?

I løpet av årsstudiet i bærekraftig entreprenørskap og innovasjon ved Hauge School of Management, utvikler du en grunnleggende forståelse for nyskapingsprosesser, herunder oppstart og større innovasjonsprosesser, ledelse i slike prosesser, og hvordan de støtter etisk og samfunnsansvarlig bedrifts- og samfunnsutvikling. Studieplanen er inspirert av arven etter Hans Nielsen Hauge, og målet er å utdanne ansvarlige aktører som fremmer entreprenørskap og innovasjon i både kommersielle og ideelle virksomheter.

Karrieremuligheter:

Dette studiet forbereder deg på å jobbe i alle typer bedrifter, institusjoner og frivillige organisasjoner som krever forståelse for nyskapingsprosesser og større endringsprosesser. Det legger vekt på behovet for etisk bærekraftig bedrifts- og samfunnsutvikling. Studiet er spesielt nyttig for de som allerede har en yrkesutdanning og ønsker kompetanse innen nyskaping og bærekraft. Potensielle yrker etter studiet inkluderer entreprenør, omstillingskonsulent, markedsfører, saksbehandler, med mer.

Hvem passer studiet for?

Studiet passer for deg som  er i jobb, men ikke har høyere utdanning innen dette fagfeltet,  eller deg som ikke kan eller ønsker å flytte til studiestedet. Det er ideelt for deg som ønsker en kompetanseplattform innen fagområdet og samtidig vil være aktive bidragsytere til nyskaping, endring og utvikling av virksomheter. Spesielt egnet for deg som ønsker å ta del i og ha et bevisst ståsted i et arbeids- og næringsliv med betydelige etiske utfordringer, enten i offentlig eller privat sektor og frivillige organisasjoner.