3JO112 Journalistikk 2

Alle versjoner:
3JO112 (2024—2025)
3JO112 (2023—2024)
3JO112 (2022—2023)
3JO112 (2021—2022)
3JO112 (2020—2021)
3JO112 (2019—2020)
3JO112 (2018—2019)
3JO112 (2017—2018)

Emnekode: 3JO112

Emnenavn: Journalistikk 2

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak bachelor i journalistikk. Gjennomført og bestått Journalistikk 1 (3JO111) eller tilsvarende.

Relevans i studieprogrammet

Inngår i bachelorstudiet i journalistikk.

Journalistikk 2 må gjennomføres for at studenten skal kunne gå videre til Journalistikk 3 (3JO113).

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om ulike mediers særpreg
 • har grunnleggende kunnskap om kamera, fotografering, bildebruk og lydarbeid
 • har kunnskap om bruk av sosiale medier i journalistikk
 • har kjennskap til studioavvikling med flerkamera
 • har kunnskap om journalistisk idéarbeid
 • har kjennskap til redaksjoners organisasjonsstruktur, roller og arbeidsflyt

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan ta pressebilder, gjøre tv-opptak og redigere
 • kan finne og utvikle journalistiske ideer og utføre digitalt informasjonssøk
 • kan lage enkle journalistiske saker fra idé til ferdig produkt

Generell kompetanse

Studenten

 • har god forståelse for journalistrollen og oppgaver i en redaksjon

Innhold

Emnet vektlegger kunnskap og ferdigheter som er nødvendige i en mediebransje i stadig endring. Emnet består av to deler:

1: Foto- og videojournalistikk

Studenten lærer å ta journalistiske bilder og tv-opptak. Bildebruk, komposisjon, ulike funksjoner på kamera, redigering av stillbilder og video, og journalistiske prinsipper er i fokus. Studenten bruker denne kunnskapen til arbeid med saker som publiseres i praksisperioden. Journalistiske tekster i tilknytning til bildematerialet er en integrert del av dette arbeidet.

2: Redaksjonsarbeid

Studenten lærer om vanlige måter å organisere en nyhetsredaksjon på og metoder for digitalt informasjonssøk. Studenten får prøvd dette ut gjennom deltakelse i intern redaksjonell praksis med produksjon på ulike medieplattformer.

Arbeids- og undervisningsformer

En stor del av undervisningen blir gjennomført ved at studenten deltar i intern redaksjonell praksis. I praksisperioden lager studentene nettavis og har TV-sendinger. Øvrig undervisning gis i forelesninger, workshops og praktiske oppgaver. 

Arbeidsomfang

Ca 250 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen fastsatt frist for å eksamen i emnet:

 • All undervisning og praksis i emnet er obligatorisk. Det forutsettes at studentene er til stede minst 80 prosent av tiden.
 • Prøve i digitalt informasjonssøk (1,5 time).
 • Bilde- og videomappe (innholdet spesifiseres i egen manual).

Ved ikke godkjent på skriftlige/innleverte arbeidskrav gis det ett nytt forsøk samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent.

Ved ikke godkjent på skriftlig arbeidskrav gis det ett nytt forsøk samme semester.

Avsluttende vurdering

* Refleksjonsnotat fra intern praksis (3000 ord)

Oppgaveteksten for refleksjonsnotatet spesifiseres nærmere i eksamensoppgave. 

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A - F.

Tillatte hjelpemidler

Ingen.

Eksamensspråk

Norsk.

Progresjonskrav

Emnet må være bestått for å kunne fortsette på 3JO113.

Praksis

Intern redaksjonell praksis i fire til fem uker.

Studiepoengreduksjon

Emnet overlapper 10 stp med 3JO109A/109B og 3JO107A/107B

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i tråd med NLA Høgskolens kvalitetssystem.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.