Reis på studietur til Bolivia

Bolivia er ett av landene du kan reise på studietur til om du tar årsstudium eller bachelor i interkulturell forståelse ved NLA Høgskolen i Bergen.

Hvorfor reise til Bolivia? 

Bolivia har et dramatisk og storslagent landskap i hjertet av Latin-Amerika. Her er verdens høyeste fjell utenfor Himalaya, og den tropiske regnskogen ligger sjelden mer enn et par steinkast unna.  Selv om to tredjedeler av Bolivia består av jungel, bor de fleste innbyggerne i byer som ligger på fjellplatået mellom de majestetisk høye fjellkjedene. En annen faktor som gjør Bolivia unik, er at to tredjedeler av befolkningen har tilhørighet til en av 36 urbefolkningsgrupper. Bolivia har en rik og mangfoldig kulturarv med tusenårlange tradisjoner. Det mest spennende er likevel at samfunnet er i enormt sterk endring politisk, økonomisk og kulturelt. Samtidig er Bolivia fremdeles relativt avsondret fra resten av verden. 

Faglig fokus på studieturen

Bolivia er et multikulturalistisk, multinasjonalt og kommunitaristisk politisk eksperiment i nasjonal målestokk. Det som pågår nå er en gjenoppblomstring av verdier og tradisjoner fra de to største urfolkgruppene og et oppgjør med kolonitiden med tiltak for å redefinere Bolivias nasjonale identitet. Som Boliviaeksperter følger vi med på disse store endringene og ser på hvilke konsekvenser det får på ulike områder som utdanning, religion, helse, arbeid, utviklingshjelp og menneskerettigheter. Som fagansvarlige og studieturledere er vi spesielt opptatt av de politiske og sosiale prosessene som påvirker verdigheten til utsatte mennesker, dvs inkluderings- og ekskluderingsprosesser. Vi har et stort kontaktnett av ressurspersoner som gir oppdaterte innsikter i hva som skjer. Bolivia er svært annerledes enn Norge. I La Paz lever fattig og rik side om side i ulike sosiale verdener.

Som student får du innblikk i bolivianeres levekår, hverdagsliv og virkelighetsforståelse under ekstrem sosial og økonomisk ulikhet og store regionale og lokale forskjeller.

Du får førstehåndserfaring med hvordan folk lever på landsbygden, og ser forskjellene i skole, helsevesen, arbeid, høytid og fest mellom by og land. Du får besøke gruvene, der mennene arbeider med samme redskap som de gjorde for fem hundre år siden.  Du får en base i den vakre, gamle kolonihovedstaden Sucre. Du får kunnskap om Bolivias omskiftelige historie med stikkord som inkariket, kolonitid, raseskillepolitikk, assimileringspolitikk, diktatur, politiske kupp (etter kupp), demokratisering, og multikulturalisme med autoritære trekk. Du kan få delta i religiøse ritualer, du får innsikt i misjonsarbeid og bistandsarbeid, du treffer ildsjeler, og kommer bak fasadene. Du får kunnskap om bolivianeres utfordringer, problemer, håp og forventinger, men også erfaring med å være i minoritet og kommunisere i en fremmed kultur.  Erfaringene og kunnskapene du tilegner deg er nyttige i bistandsarbeid, kulturarbeid og integreringsarbeid, og ellers avhengig av fordypning i feltarbeidet.

Hvorfor reise med NLA

Relasjonsbygging er vesentlig i boliviansk kultur. Med studietur med NLA Høgskolen ser du forbi fasadene og du får nyte godt av bolivianeres gjestfrihet. Du får mulighet til nye vennskap.

Vi legger til rette for et godt læringsmiljø, og gode faglige og praktiske forberedelser som gir deg forutsetninger for å forstå mer av det du ser. Du får kunnskap om de historiske omveltningene som ligger til grunn for dagens samfunn og kultur. Du kommer ut av komfortsonen, men du reiser med to personer med forskningskompetanse og brede sosiale nettverk, som kjenner samfunn, kultur og mennesker. Vi tilrettelegger for faglig fordypning i form av feltarbeid. Du får veiledning og vi tilrettelegger for faglig og sosial bearbeiding av erfaringene underveis og i etterkant. Ved å sette deg inn i et samfunn som er så annerledes, kan du vokse som menneske, bli mer kreativ og mer kjent med dine egne sterke og svake sider, tilegne deg interkulturell kompetanse og ferdigheter og få minner for livet.