Det flerkulturelle Norge

Norge er blitt et flerkulturelt land. Mye er i endring, men det er mye som vi ikke ser før vi møter mennesker som har kommet til landet med en annen og berikende kulturell bakgrunn.

På NLA i Bergen er det studenter fra hele landet, noe overvekt fra vest, men alle landsdeler er representer. Hvert år er det også studenter fra Oslo. Selv for denne gruppen er studieturen til Oslo både interessant og spennende for gjennom våre nettverk kommer vi i kontakter med personer og institusjoner som vi ikke møter som privatpersoner. 

MØTE MED REPRESENTATER SOM GI INNSIKT

Du få utvidet kunnskap om migrasjon, intergrering,  og sentrale aspekter ved det flerkulturelle Norge. Turen vil også fokusere på utfordringer og muligheter i det flerkulturelle og flerreligiøse norsk samfunn.

Vi møter ledere og engasjerte medarbeidere som driver forskjellig arbeid inn de mange behov og muligheter som åpner seg i det nye flerkulturelle Oslo.  Alt fra Vålerenga fotball sitt integreringsarbeid, Ullevål sykehus sitt arbeid for likeverdig helse, forskjellige moskeer, templer, kirker sine engasjement for å gjøre Norge god plass å være for alle mennesker.

Ikke minst er det viktig å få en bedre forståelse av den religiøse dimensjonen for de fleste som kommer til landet, enten de er katolikker, muslimer eller hinduer legger større vekt på religion enn hva som er vanlig i majoritetsbefolkningen.  

 

Studieturen

Turen er bare fra mandag til fredag, men studenter opplever at de blir kjent med Oslo enten for første gang eller på en ganske ny måte.  Alle ordner overnatting selv, men vi har måltider sammen og kjører på fra tidlig til sent så det blir en innholdsrik uke hvor vi kommer tett på hverandre, og fremfor alt tett på Oslo sine mange utfordringer, muligheter og ikke minst herlige mennesker som ønsker å bidra til å skape det dagens interkulturelle samfunn.