Kina

Få land kan sies å ha gått igjennom mer dramatiske omveltninger de siste 50 årene enn Kina. Fra å ha vært et relativt fattig land underlagt et strengt autoritært regime, har Kina opplevd en utrolig økonomisk vekst siden 1980-tallet.

Reis på studietur til Kina

Millioner av mennesker har blitt løftet ut av fattigdom grunnet landets økonomiske reformer, og Kina er nå verdens nest største økonomi etter USA. Mye av dette henger sammen med landets rolle som en verdensfabrikk for varer av ulike slag under den velkjente merkelappen «Made in China». Sjansen er overhengende stor for at klærne du har på deg nå, og skjermen du leser denne teksten på, er produsert i Kina. Som en mektig global handelspartner og teknologisk innovatør, har Kina i dag enorm innflytelse på verden. Om folk flest vet det eller ikke, så påvirker Kina allerede livene deres på mange måter, enten man lever i Norge, USA eller Tanzania.

Grunnet forandringene som skjer i Kina, er dette et av de mest spennende landene i verden å besøke. Det er et sted preget av sterke spenninger på nær sagt alle måter en kan tenke seg. Landet har en stolt historie som en av de eldste sivilisasjonene i verden, men i byene er det samtidig tydelig at Kina ser mot fremtiden. Med en befolkning på 1,4 milliarder mennesker er Kina verdens største nasjonalstat. Men visste du at Kina også er hjem til 55 etniske minoriteter, med egne språk, kulturhistorier, vaner og tradisjoner, i tillegg til godt over en halv million utlendinger fra hele verden? Til tross for landets konfusianske tradisjon som verdsetter måtehold, har de enorme økonomiske omveltningene ført til en sterkt økende, kjøpesterk og eventyrlysten middelklasse –

hvilket er tydelig i byene som forsøker å overgå hverandre med kjøpesentre avluksusmerker. Staten forsøker å holde de globale og vestlige kulturstrømmene noenlunde i sjakk, men i kinesiske parker er det vel så vanlig å se eldre ektepar danse salsa og tango, som tradisjonelle kinesiske danser. Apropos, visste du at Kina har sterke undergrunnsscener for punk og hiphop? Utviklingen i Kina har ført til fremveksten av enorme kosmopolitiske byer langs kysten. Men Kina er også dramatiske fjell badet i skyer og solnedgang i vest, ørkenlandskap med kameler i nord, samt grønne og tropiske regnskoger med te -og risterrasser og et rikt dyreliv i sør.

Kina består av myriader av ulike samfunnsformer, tanke -og levesett, språk, religioner, mat, musikk, kunst og kultur, men blir endog av mange sett som et ensartet og fremmed sted. Samtidig har Kina hele verdens oppmerksomhet grunnet sin globale posisjon. Dette fører til en del mistolkninger. Landets utvikling har fascinert mange og skremt noen, men ingen kan stille seg likegyldige til Kina hvis de ønsker å forstå sin samtid – eller framtid.

Faglig fokus på studieturen

Kinavitere er opptatte av å forstå hvordan utviklingen i Kina preger forholdet mellom individ og samfunn. Samtidig er det viktig å ikke glemme at ethvert samfunn er i kontinuerlig endring, og å forske på dagsaktuelle fenomener gjennom et historisk perspektiv. For å utvikle kunnskaper med både dybde og bredde i løpet av studieturen, studerer vi derfor Kina gjennom en rekke ulike tematikker på ulike lokaliteter og inkluderer hele tiden de historiske linjene. Vi begynner i Hong Kong som ikke bare er en tidligere britisk koloni, men en internasjonal storby som består av alt fra fjelltopper omringet av regnskog til tropiske utenforliggende øyer. Derfra beveger vi oss inn på fastlandet til subtropiske Yunnan, den etnisk mest diverse provinsen i Kina.     

Her oppholder vi oss både i hovedstaden Kunming og på bygda for å gjøre feltarbeid til prosjektoppgaver mens vi bor hos lokale vertsfamilier. Fra rurale Yunnan reiser vi til hyperurbane Shanghai, engang kalt Østens Paris, hvor vi med egne øyne ser på konsekvensene byutviklingen har hatt for både arkitektur og menneskene som bor i byen – både i de kommersielle områdene i sentrum, og i de perifereområdene hvor byens arbeidskraft holder til. Til slutt reiser vi til det historiske, politiske og kanskje subkulturelle hovedsetet Beijing, som har alt fra punk-rock til Den Forbudte By hvor Keiseren bodde i gamle dager.

Gjennom studieturen undersøker vi blant annet tematikker som relaterer seg til urban og rural utvikling. For selv om den økonomiske fremgangen har betydd en bedre hverdag for folk flest, så er det også økende sosioøkonomiske ulikheter i Kina. Du kommer til å møte folk fra ulike bakgrunner og steder på samfunnets rangstige, fra fattige arbeidsmigranter til rike entreprenører. Vi skal studere den etniske diversiteten i Kina, og du kommer til å få dype inntrykk av hvordan det er å ha minoritetsbakgrunn når du bor hjemme hos en familie på bygda. Der vil du også få inntrykk av familierelasjoner, spesielt mellom foreldre og barn, og mellom par. I alle byene vi reiser til skal vi henge med lokale studenter, og du vil snakke med dem om alt fra tv-serier, studiepress, til kjærlighet og shopping. Fra Norge er du kanskje vant med utrykket generasjon prestasjon? Vel, i Kina skal vi studere barnebegrensningspolitikken, og hvilke konsekvenser harden  hatt for landets unge og håpefulle. 

        

Ettersom de fleste ikke har søsken, blir det opp til dem å ta vare på familien i fremtiden. Derfor satser familiene enorme ressurser på at de skal lykkes. Som vi skal se, så bryr også staten seg svært mye om tilstanden til landets unge, for de kroppsliggjører jo nasjonens fremtid. Derfor skal du lære om statlige styresett, og hvilke planer regjeringen har for fremtiden. Vi kommer til å studere dette mot landets økonomiske og politiske utvikling i lokale og globale perspektiv, altså Kinas internasjonale relasjoner. Og du kommer til å lære om noen av utfordringene Kina står overfor når det gjelder miljøproblemer, maktutøvelse og menneskerettigheter. Studiet av Kina ved NLA, handler kort og godt om å gi deg et inntrykk av den kulturelle, religiøse og politiske variasjonen som er dagens Kina – og vi gjør det både fra samfunnsvitenskapelige og lokale kinesiske perspektiver.

 

Hvorfor reise med NLA?

Ved avdeling for interkulturelle studier på  NLA Høgskolen mener vi at du som student lærer mest ved å ikke bare lese, men å komme deg ut og møte menneskene og samfunnene du ønsker å forstå. Gjennom årsstudiet og den tilhørende reisen kommer du til å få en type samfunnsfaglige innsikter, erfaringer og personlige opplevelser fra Kina som du ikke ville ha fått om du reiste alene. Vi legger til rette for et godt og hyggelig læringsmiljø, hvor du får et intensivt forberedelsesopplegg før turen som gir deg forutsetninger for å forstå mer av det du erfarer. I tillegg vil du få et vell av faglige opplevelser underveis som inkluderer feltturer, møter og samtaler, utflukter i båt og på sykkel, forelesninger på lokale universitet, besøk i ulike organisasjoner, sightseeing og ulike hyggelige og sosiale events. 


Når man reiser med andre studenter blir man en sammensveiset gjen som passer på hverandre. Mange beholder disse gode vennskapene også etter studiet. Du kommer til å møte mange hyggelige og interessante menneske blant lokalbefolkningen. Samtidig kommer du tidvis også til havne utenfor komfortsonen din og kjenne på dine egne grenser. Lederne på turen er hyggelige og kompetente folk, med flere års bakgrunn og studieturer fra Kina som snakker språket. Du er i trygge hender. Ved å sette deg inn i et annerledes samfunn, vokser du som menneske, blir mer kreativ og mer kjent med dine egne sterke og svake sider. Du kommer til å tilegne deg samfunnsfaglige ferdigheter, interkulturell kompetanse, ferdigheter og få minner for livet.Når man reiser med andre studenter blir man en sammensveiset gjeng som passer på hverandre. Mange beholder disse gode vennskapene også etter studiet. Du kommer til møte mange hyggelige og interessante mennesker