Videreutdanning engelsk 1, 1. - 7. trinn

Videreutdanning engelsk 1, 1. - 7. trinn
  • Nettbasert, Oslo
  • Videreutdanning
  • 15 + 15 studiepoeng
  • Høst
Løpende opptak Søk opptak
Faget engelsk i grunnskolelærerutdanningen er viktig for mellommenneskelig forståelse i en stadig mer global verden som vi også finner i mange norske klasserom. Kommunikasjon, toleranse og interkulturell forståelse er avhengig av språk og kjennskap til litteratur og kultur.

Undervisningen er samling og nettbasert, dvs. tre to-dagers samlinger ved NLA Høgskolen i Oslo hvert semester og resten på nett. Studiet omfatter 15 studiepoeng høst og 15 studiepoeng vår. 

Faget er delt i to moduler: Litteratur, språk og didaktikk (4GL1ENG801) og Kulturkunnskap, litteratur, språk og didaktikk (4GL1ENG802). Det vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer og gruppearbeid.

En ukes opphold ved det norske studiesenteret i York inngår som en del av studiet. 

Reise kommer i tillegg og ordnes av den enkelte.

Mer info om det norske studiesenteret i York.

Samlingsdatoer høsten 2024 (med forbehold om endringer):
Torsdag og fredag 22. og 23. august
Torsdag og fredag 26. og 27. september
Torsdag og fredag 7. og 8. november