Årsstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse

Alle versjoner:
Årsstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse (Kull: 2023Høst)
Årsstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse (Kull: 2022Høst)
Årsstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse (Kull: 2021Høst)
Årsstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse (Kull: 2020Høst)
Årsstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse (Kull: 2017Høst)

Studieprogramkode: 4UMK

Studieprogramnavn: Årsstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse

Kull: 2023 Høst

Undervisningsspråk: Norsk

Studiested: Oslo

Studiepoeng: 60 poeng

Grad: Årsstudium

Oppstart: Høst

Studiets formål

NLA Høgskolen Staffeldtsgate vil gjennom årsstudiet utøvende musikk med fordypning i korledelse (UMK) utgjøre en viktig plattform innen utdanningssektoren, ved at studiet tilbyr breddekompetanse i korledelse. Det er et stort behov for dette i både kirker og samfunnet for øvrig. Studiet gjennomføres i et rikt utøvende musikkmiljø med lange tradisjoner og høy kompetanse innen bl.a. rytmisk korledelse. Det legges for øvrig stor vekt på samspill, samhandling, identitet og verdier. Studiet henvender seg til studenter som ønsker å øke sin kompetanse innen korledelse generelt, rytmisk korledelse, vokalarrangering og instrumentalferdigheter.

Undervisningen har et sterkt utøvende og praktisk fokus.

Årsenheten har et overordnet mål som omfatter både faglig innhold, studentenes dannelse og en yrkesmessig kvalifisering.

Målgruppe

Studiet henvender seg spesielt til studenter og yrkesutøvere (musikere) som ønsker å arbeide med korledelse som hovedinstrument, vokalarrangering, akkompagnement og gehør. Undervisningen har et utøvende og praktisk fokus.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. 

I tillegg må søkeren sende inn:

 • Video av direksjonstekniske ferdigheter, 2-4 minutter
 • Video/lydopptak av instrumentferdigheter, 2-4 minutter
 • Egenattest der søkeren beskriver sin musikalske historie og motivasjon for studiet

Rangeringen av søkere blir foretatt på bakgrunn av innsendt materiale og egenattest.

Anbefalte forkunnskaper:

Innsikt i stemmebruk, god erfaring med å synge i kor og erfaring fra korledelse i ulik grad. Studiet vil tilrettelegge for ulikt nivå i forhold til erfaring. I tillegg vil pianokunnskap på et godt biinstrumentnivå, musikkteoretisk oversikt og god innsikt i harmonikk og akkordlære være med på å gi et godt utgangspunkt for studiet.

Krav om politiattest

Nei

Krav om skikkethet

Nei

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium har studenten følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har innsikt i ulike musikalske sjangre, og har kunnskap til å kunne å formidle et variert spekter av musikk gjennom sitt arbeid
 • har kjennskap til musikk som fenomen, musikkens historie og tradisjoner, og dens funksjon i kulturelt og samfunnsmessig perspektiv
 • har kunnskap i å arrangere, komponere og spille inn musikk
 • har inngående kunnskap om korledelse

Ferdigheter

Studenten

 • kan utøve musikk, både individuelt og i ulike besetninger
 • kan lede og dirigere kor innenfor flere musikksjangre
 • kan arbeide selvstendig med øving, innstudering og musikalsk formidling
 • kan reflektere over egen kunstneriske virksomhet og utvikling
 • kan integrere kunnskap fra teori og praksis i sin utøvende virksomhet

Generell kompetanse

Studenten

 • har forståelse av musikkens betydning i samfunnet
 • kan reflektere over etiske og sosiale problemstillinger knyttet til eget fag
 • har identitet som utøver og korleder

Studiets oppbygning

Emneoversikt med studiepoeng

Utøvende emner (30 sp)

4HINS100UMK Hovedinstrument (korledelse) 30 sp

Fordypnings- og støtteemner (30 sp)

4MTGH100 Musikkteori, gehør og harmonilære (10 sp)*

4HGA100 Harmonilære, gehør og arrangering (10 sp)*

4MPD101 Musikkproduksjon 1 a (5 sp)

4MSEN300 Metodisk samspill og ensembleledelse (5 sp)

4BIP100 Biinstrument piano I (besifringsbasert) (5 sp)

4MSLED100 Selvledelse (5 sp) 

* Studenter med tilstrekkelige forkunnskaper i musikkteori følger emnet 4HGA100. Øvrige følger emnet 4MTGH100

Innhold

Avdeling for musikk ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate tilbyr ulike årsstudier i utøvende musikk på totalt 60 studiepoeng. Hovedinstrument i Årsstudium i utøvende musikk, korledelse utgjør 30 studiepoeng, og inneholder både observasjonspraksis, undervisning individuelt og i gruppe, praksis og ulike kurs som er relevante for en rytmisk korleder. Fordypnings- og støtteemnene på 30 studiepoeng gir god kompetanse som styrker rollen som korleder.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen foregår både individuelt og i grupper med varierende størrelser. Ukentlig undervisning over 2 semestre.

Arbeidsomfang

1500-1800 timer pr. år

Eksamen og vurdering

Oversikt over den avsluttende vurderingen for hvert emne finnes i emneplanene.

Vurdering gis i form av gradert karakter (A-F) eller bestått/ikke bestått.

Praksis

Ingen

Utveksling og internasjonalisering

Studietur

Som en del av musikkstudiene ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate, organiseres det hvert år en studietur til USA. Studieturen er spesielt tilrettelagt for å utdanne, danne og inspirere musikkstudenter, der bl.a. besøk i kjente musikkstudios, ulike kirker, universiteter og andre utdanningsinstitusjoner står sentralt. Studieturene har frem til nå gått til Chicago eller Los Angeles. Studieturen tilbys også til MML-studenter (Bachelor i musikk, menighet og ledelse) og URM-studenter (Bachelor i utøvende rytmisk musikk).

Videre studier

Innpass og integrering av årsstudiene i bachelorstudier.
Enkeltemner i årsstudiene kan etter søknad innpasses i BA-studiet MML (Musikk, menighet, ledelse) og BA-studiet URM (Utøvende rytmisk musikk). Årsstudium i utøvende musikk kan inngå som 2. året i bachelorstudiet PTL (Praktisk teologi og ledelse). Studenten må ha de nødvendige faglige kvalifikasjoner, se ovenfor under opptakskrav. 

Relevans

Studiet vil være svært relevant for de som ønsker å utvikle seg som korledere og som jobber med vokalgrupper både a cappella og i band i ulike lag av kirke- og kultursektoren. Studiet kan også gi grunnlag for videre studier i musikk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Evaluering

Det vil bli foretatt evaluering av studieprogrammet i henhold til kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Det er krav om alminnelig god fysisk og psykisk helse for å delta på studietur.

Søknad

https://sok.samordnaopptak.no/#/

Emneoversikt

 • 4BIP100 - Biinstrument Piano I - 5 sp
 • 4HGA100 - Harmonilære, gehør og arrangering - 10 sp
 • 4HINS100UMK - Hovedinstrument I Korledelse - 30 sp
 • 4MPD101 - Musikkproduksjon Ia - 5 sp
 • 4MSEN300 - Metodisk samspill og ensembleledelse - 5 sp
 • 4MSLED100 - Selvledelse - 5 sp
 • 4MTGH100 - Musikkteori, gehør og harmonilære - 10 sp