Semesterstart NLA Bergen

Hjertelig velkommen til nye og gamle studenter ved NLA Høgskolens studiesteder i Sandviken og Kalfaret!

Semesteret starter i Bergen allerede i uke 1. Klikk deg inn på ditt studium i menyen under for mer informasjon om oppstart.

Undervisning  

Du finner informasjon om studiets oppbygging i studieplanen for ditt studium. Utfyllende informasjon om hvordan undervisningen gjennomføres vil bli gitt ved oppstart og fortløpende i læringsplattformen Canvas.  

Enkelte studier har all eller noe obligatorisk undervisning. Se ditt studium for detaljert info.  

Timeplanen er tilgjengelig i Canvas for emner du har meldt deg opp til. Du kan også søke opp vårens emner i TimeEdit.  

Lån og stipend

Du kan søke Lånekassen om lån og stipend for alle studier på NLA Høgskolen. Søk med en gang du har fått studieplass. Se Lanekassen.no for mer informasjon. 

Her finner du oppstartsinformasjon for de ulike studiene ved NLA Høgskolen i Bergen.

Sandviken:

Velkommen til et nytt semester ved NLA Høgskolen!  

Vi er glade for å ønske nye og kjente studenter velkommen til et nytt semester hos oss.

Oppstartsdatoer våren 2024

 • EX101 Examen philosophicum: Uke 2 onsdag 10.01. kl.12:15, auditorium 1
 • EX102 Examen facultatum: Uke 10 onsdag 06.03. kl.12:15, auditorium 1

Første forelesning i EX101N Examen philosophicum, nettstudium og EX102N Examen facultatum, nettstudium

Informasjon om EX101N Examen philosophicum, nettstudium og EX102N Examen facultatum, nettstudium finner du på Canvas når du har meldt deg opp i emnene.

Timeplaninformasjon for hele vårsemesteret blir lagt ut i TimeEdit. TimeEdit vil bli oppdatert ved eventuelle endringer. Undervisningsplanene vil ligge i Canvas før semesterstart.   

Du finner mer informasjon om emnene dine ved å søke opp emnekoden i søkefeltet på NLA.no. 

Administrasjonen i Sandviken  

Resepsjonen er åpen mandag til fredag kl. 08.30–14.00. Du kan henvende deg i luken i resepsjonen i første etasje, eller ringe sentralbordet på 55 54 07 00.  

Studiekonsulent Elisabeth Søvde er kontaktperson for studieadministrative spørsmål for TRF-studentene. Hun kan kontaktes på kontortelefon 55 54 07 48, og e-post: Elisabeth.Sovde@nla.no. Du kan også bestille tid til studieveiledning hos henne via dette skjemaet.  

Vi ønsker deg en god semesterstart på NLA våren 2024!

Velkommen til et nytt semester ved NLA Høgskolen!  

Vi er glade for å ønske nye og kjente studenter velkommen til et nytt semester hos oss.

Oppstartsdatoer våren 2024

 • PTL årsstudium: Uke 4 tirsdag 23.01. kl.08:35, auditorium 5. Gruppeveiledning.
 • REL150: Uke 2 tirsdag 09.01. kl.12:15, auditorium 5        
 • REL170: Følg med i Canvas. Videoundervisning.
 • REL207: Uke 2 onsdag 10.01. kl.12:15, seminarrom 1
 • RELPED120: Uke 4 tirsdag 23.01. kl.12:15, auditorium 5
 • RELPED130: Uke 4 tirsdag 23.01. kl.10:30, auditorium 5
 • TEOL140: Uke 4 tirsdag 23.01. kl.09.30, auditorium 5
 • TEOL160: Uke 2 torsdag 11.01. kl.09:30, auditorium 3
 • PTL231: Uke 3 mandag 15.01. kl.12:15, seminarrom 2    
 • RELPED230: Uke 3 onsdag 17.01. kl.08:35, seminarrom 2
 • TEOL201: Uke 3 tirsdag 16.01. kl.08:35, auditorium 5
 • TEOL205: Uke 3 torsdag 18.01. kl.08:35, seminarrom 2
 • BIHEB101: Uke 3 mandag 15.01. kl.09:30, auditorium 5            
 • TEOL211: Uke 3 mandag 15.01. kl.12:15, auditorium 5

Emner på masternivå

 • TEOL302: Uke 3 mandag 15.01. kl.12:15, seminarrom 1
 • TEOL304: Uke 3 tirsdag 16.01. kl.12:15, på zoom (lenke i canvas)
 • TAM303: Check Canvas for teaching plan. 
  At campus: Week 5
 • TAM304: In Canvas: Monday January 8th. Video teachings. 
  At campus: Week 5
 • TEOL360: Uke 2 onsdag 10.01. kl.09:30, seminarrom 2

Timeplaninformasjon for hele vårsemesteret blir lagt ut i TimeEdit. TimeEdit vil bli oppdatert ved eventuelle endringer. Undervisningsplanene vil ligge i Canvas før semesterstart.   

Du finner mer informasjon om emnene dine ved å søke opp emnekoden i søkefeltet på NLA.no. 

Administrasjonen i Sandviken  

Resepsjonen er åpen mandag til fredag kl. 08.30–14.00. Du kan henvende deg i luken i resepsjonen i første etasje, eller ringe sentralbordet på 55 54 07 00.  

Studiekonsulent Elisabeth Søvde er kontaktperson for studieadministrative spørsmål for TRF-studentene. Hun kan kontaktes på kontortelefon 55 54 07 48, og e-post: Elisabeth.Sovde@nla.no. Du kan også bestille tid til studieveiledning hos henne via dette skjemaet.  

Vi ønsker deg en god semesterstart på NLA våren 2024!

NKRLE803 Kristendom i norsk samfunnsliv og kulturarv

Kjære studenter i NKRLE803!

Godt nytt år og velkommen til dere alle! Jeg gleder meg til å gi dere veiledning (og litt undervisning) i dette spennende emnet og håper at det vil bli interessant og lærerikt for dere.

Vi starter først i uke 3 med et Zoom-møte (enten 15. eller 16.01.24). Her håper jeg at de fleste har mulighet til å bli med siden vi skal snakke om emnet, dets innhold, forventninger, osv. I utgangspunktet har jeg tenkt at vi kan ta møtet kl. 2000-2030. Hvis det viser seg at det ikke er mulig for deg å være med, blir det mulig til å se på en kort film og skrive en respons.

Når det gjelder bøker som man evt. bør få tak i, vil jeg anbefale at man kjøper seg følgende (se gjerne Leganto for mer fyldig informasjon):

 1. Oftestad, m.fl. Norsk Kirkehistorie. Oslo, 1991.
 2. Tobiassen. Kristendommen og kunst i vesteuropeisk kultur: bilder og arkitektur. Bergen, 2006.
 3. Sødal. Norsk Kristendomshistorie 1800-2020 fra selvsagt tro til mangfold. Oslo, 2021.
 4. Tjørhom (red.) Kirkesamfunn i Norge. Oslo, 2018.
 5. Brunvoll, m.fl. Den Norske Kirkes Bekjennelsesskrifter = Vedkjenningsskriftene til Den norske kyrkja. Oslo, 2017.

Man må også få tak i Norsk Salmebok 2013 (eller en litt eldre utgave). Øvrig litteratur finnes i kompendium eller på nett.

Med beste hilsen og ønsker om et vellykket semester!
Brandt Klawitter

NKRLE806 Fordypning i religion og livssyn

Det vil bli lagt ut informasjon og undervisningsmateriell i Canvas fra uke 3. I uke 3 eller 4 vil det også arrangeres en frivillig Q&A.

NKRLE807 Kristent livssyn og ulike skolefag - grunnlagsspørsmål og praktiske tilnærmingsmåter

Se Canvas for mer informasjon om dette emnet.

Studiestart våren 2024 for pedagogikk-emner

Velkommen til et nytt semester ved NLA Høgskolen!   

Vi er glade for å ønske nye og kjente studenter velkommen til et nytt semester hos oss.

Oppstartsdatoer våren 2024

 • P101-104: Uke 2. Mandag 08.01 kl.09:30 auditorium 1
  Emneansvarlig: Kjell Oppedal
 • P240: Uke 2. Tirsdag 09.01 kl.8:35 auditorium 3
  Emneansvarlig: Kalisha Wills
 • P261: Uke 3. Torsdag 18.01 kl.12:15 auditorium 2
  Emneansvarlig: Anita Nygård
 • P262: Uke 3. Mandag 15.01 kl.12:15 auditorium 2
  Emneansvarlig: Heidi Gudmundset
 • P272: Uke 3. Tirsdag 16.01 kl.12:15 auditorium 4
  Emneansvarlig: Anita Nygård
 • P273: Uke 4. Mandag 22.01 kl.8:35 auditorium 4
  Emneansvarlig: Gila Hammer Furnes
 • P290: Uke 2. Fredag 12.01 kl.12:15 auditorium 4 (sammen med P291)
  Emneansvarlig: Sissel Gerritsen
 • P291: Uke 2. Fredag 12.01 kl.12:15 auditorium 4 (sammen med P290)
  Emneansvarlig: Sissel Gerritsen

Emner på masternivå

 • P320: Uke 3. Torsdag 18.01 kl.09:00 auditorium 5
  Emneansvarlig: Kjell Oppedal
 • P321: Uke 6. Torsdag 08.02 kl.09:00 auditorium 5
  Emneansvarlig: Inga Støren
 • P332: Uke 3. Torsdag 18.01 kl.09:00 auditorium 3
  Emneansvarlig: Eivind Larsen
 • P333: Uke 6. Torsdag 08.02 kl.09:00 seminarrom 2
  Emneansvarlig: Gila H. Furnes
 • P342: Uke 3. Torsdag 18.01 kl.09:00 auditorium 4
  Emneansvarlig: Cheng-Yu Peter Pan
 • P343: Uke 6. Torsdag 08.02 kl.09:00 auditorium 4
  Emneansvarlig: Heidi Gudmundset

Du finner mer informasjon om emnene dine ved å søke opp emnekoden i søkefeltet på NLA.no. 

Timeplaninformasjon for hele vårsemesteret blir lagt ut i TimeEdit. TimeEdit vil bli oppdatert ved eventuelle endringer. Undervisningsplanene vil ligge i Canvas før semesterstart.   

Administrasjonen i Sandviken  

Resepsjonen er åpen mandag til fredag kl. 08.30–14.00. Du kan henvende deg i luken i resepsjonen i første etasje, eller ringe sentralbordet på 55 54 07 00.  

Studiekonsulent Miriam B. Pedersen er kontaktperson for studieadministrative spørsmål for pedagogikk-studentene. Hun kan kontaktes på kontortelefon 55 54 07 39, og e-post: mirped@nla.no. Du kan også bestille tid til studieveiledning hos henne via dette skjemaet.  

Vi ønsker deg en god semesterstart på NLA våren 2024!

Velkommen til et nytt semester! 

IKS106 Interkulturelt praksisfelt i det flerkulturelle Norge
Undervisningsplan: IKS106_2024 VÅR
Oppstart: Tirsdag, 9. januar 2024

IKS103 Interkulturelle forskningsmetoder
Undervisningsplan: IKS103_1_2024_VÅR_1
Oppstart: Tirsdag, 5. mars 2024

IKF227 Diversity and Conviviality in contemporary societies
Undervisningsplan: IKF227_2024 VÅR
Oppstart: Tirsdag, 6. februar 2024
 
IKF225 Intercultural Approaches to Human Rights
Undervisningsplan: IKF225_2024 VÅR
Oppstart: Onsdag, 31. januar 2024
 
IKF210 Worldview  
Undervisningsplan: IKF210_2024 VÅR
Oppstart: Fredag, 12. januar 2024

IKF290 Bacheloroppgave i interkulturell forståelse
Undervisningsplan: IKF290_1_2024_VÅR_1
Oppstart: Mandag, 22. januar 2024
  
Ved spørsmål

Ta kontakt med studiekonsulent, Nathalie Monsen, for spørsmål relatert til interkulturelle studier.  På e-post: Nathalie.Monsen@nla.no, og telefon: 55 54 07 85. 

 

Kalfaret:

Naturfag 1 nett, modul 2 GLU 1-7 og GLU 5-10

Modul 2 starter med obligatorisk fysisk samling på Danielsen VGS (Nygaten 8, 5017 Bergen) 5.-6. januar 2024.

 • fredag 5. januar kl 12.00 – 17.50
 • lørdag 6. januar kl 09.00 – 15.00

Det er viktig at du aktiverer brukerkonto og setter passord, slik at du får tilgang til Canvas og kan ta fatt på det første emnet så snart som mulig. Tilgang til modul 2 blir åpnet opp for alle naturfag 1 nett studenter i midten av desember. Orienter deg om pensumet og kom i gang med lesingen. Gå gjennom øvingene som skal gjennomføres på samlingen i januar og les deg opp på aktuelt pensum. 

 

Behov for tilrettelegging?

Ta kontakt med en studieveileder i god tid før studiestart hvis du har behov for ekstra tilrettelegging. På denne måten kan vi sammen forberede en god studiestart. Se ellers Tilrettelegging for mer informasjon.

Studentlivet i Bergen

Utdanning i Bergen har en nettside for deg som er student i Bergen. Her finner du tips om fjellturer, badesteder, museer, festivaler og kulturarrangører i tillegg til annen praktisk informasjon. Les om Studiebyen Bergen her

robert-bye-4jHzJU1PcU8-unsplash.jpg

På nettsidene til Utdanning i Bergen finner du en bred oversikt over studentorganisasjoner og velferdstilbud rettet mot deg som studerer i Bergen. I tillegg kan du finne en oppdatert og fyldig kalender som viser ulike kulturarrangement og hendelser.

Følg med på Utdanning i Bergen sine Facebooksider for jevnlig oppdatering over studentaktiviteter i Bergen.

Er du nysgjerrig på studiestedet ditt?

Her kan du lese mer om NLA Høgskolens to studiesteder i Bergen.