Studentaktiv læring

Våren 2020 fokuserer vi på å vise fram gode eksempler på studentaktiv læring

Siri Hovda Ottesen og Aasfrid Tysvær har brukt nettsamtaler på videreutdanningen i norsk, men siden tilbakemeldingene fra studentene var så gode ble det etter hvert tatt inn i undervisningen for campusstudentene også.

Se filmen om studenaktiv læring her: