Semesterstart Bergen

Hjertelig velkommen til nye og gamle studenter ved NLA Høgskolens studiesteder i Sandviken og på Breistein!

I Bergen starter de fleste i uke 33. Årsstudier og bachelorgrader starter med en oppstartsuke, hvor dere får innføring i studiet og blir kjent med medstudenter, ansatte og skolen. Informasjon om dette ligger i menyen nedenfor. Menyen har også informasjon om første undervisningsdag for disse og andre studier.

Les mer om oppstartsuken på Breistein her, og om oppstartsuken i Sandviken her.

Pizza og sosialt treff

Fredag 18.august blir det pizza og sosialt treff før konserten Hallaien Bergen for alle  NLA-studenter i Bergen!
Sted: NLA Sandviken, Storstuen i 2. etg.
Tidspunkt: 16.30.
Påmeldingsfrist torsdag 17. august kl 10.00

Felles konsert i Bergen

Fredag 18. august arrangeres det en felles konsert for alle nye studenter i Bergen. Her kan du lese om konserten. Lenke til billettbestilling finner du i Canvas.

Påmeldinghttps://nettskjema.no/a/354078

Her finner du oppstartsinformasjon for de ulike studiene ved NLA Høgskolen i Bergen.

Sandviken:

Første forelesning i EX101 Examen philosophicum

Dato: 23.08.23.
Tidspunkt: kl. 12.15.
Sted: Amalie Skrams vei 3.
Rom: Auditorium 1.
Timeplan for EX101 Examen philosophicum finner du her.

Første forelesning i EX102 Examen facultatum
Dato: 04.10.23.
Tidspunkt: kl. 12.15.
Sted: Amalie Skrams vei 3.
Rom: Auditorium 1.
Timeplan for EX102 Examen facultatum finner du her.

Første forelesning i EX101N Examen philosophicum, nettstudium og EX102N Examen facultatum, nettstudium

Informasjon om EX101N Examen philosophicum, nettstudium og EX102N Examen facultatum, nettstudium finner du på Canvas når du har meldt deg opp i emnene.

Studiestart høsten 2023, teologi, religion og filosofi

 
Velkommen til et nytt semester ved NLA Høgskolen!   
Vi er glade for å ønske nye og kjente studenter velkommen til et nytt semester hos oss.
 

Oppstart for årsstudium og første året på bachelorprogrammene og profesjonsstudiet

Uke 33: Velkomstuke med eget program tirsdag–fredag.

Caption
Tirsdag 15. august  
Fra 09.45 Fotografering Foaje/IT-rom
10.0010.30 Registrering og mottak Kapell/storstue
10.30–11.30 Oppstart. Velkomst-inspirasjon, informasjon Aud 2
11.30–14.00 Lunsj og felles sosialt opplegg alle  

 

 

Første undervisningsdag, emner på 100-nivå

REL115 Religionskunnskap:
Mandag 21.08. kl. 08.35, auditorium 4. Timeplan
REL170 Modernitetens idéhistorie:
Følg med på Canvas.
RELPED110 Relasjonsledelse:
Mandag 21.08. kl. 08.35, auditorium 5. Timeplan
TEOL110 Bibelen - tekst, tolkning og formidling:
Mandag 21.08. kl. 09.25, auditorium 5. Timeplan
TEOL130 Innføring i praktisk teologi:
Mandag 21.08. kl. 10.30, auditorium 5. Timeplan
BIHEB101 Bibelhebraisk:
Mandag 21.08. kl. 09:30, auditorium 4. Timeplan


Første undervisningsdag, emner på 200-nivå
TEOL204 Den norske kirkes historiske bekjennelsesskrifter:

Tirsdag 28.08. kl. 09.30, seminarrom 2. Timeplan
TEOL210 Forskynnelse og gudstjenesteledelse med praksis:
Mandag 21.08. kl. 08.35, seminarrom 2. Timeplan
TEOL220 Sjelesorg med praksis:
Mandag 16.10. kl. 08.35, seminarrom 2. Timeplan


Master i teologi

TEOL301 Det gamle testamente: Tolkningsmetoder:
Tirsdag 22.08. kl. 08.30, seminarrom 2
TEOL302 Kristendommens historie:
Onsdag 23.08. kl. 12.15, auditorium 3
Timeplan TEOL301 og TEOL302


Master in theology and ministry

See Canvas for information on the time schedule of these courses.


Videreutdanninger

VUKS801 Katolsk teologi og utdanningsfilosofi:
Mandag 11.09. kl. 09.00, aud. 4. Timeplan
Følg med på Canvas.

VUTIK Tilleggsutdanning i kateketikk
Følg med på Canvas.

 

Første fremmøte i:

 • NKRLE801 Innføring i regligionsdidaktikk og religionsvitenskap, nett 10 stp.
 • NKRLE802 Innføring i religioner, nett 10 stp.
 • NKRLE804 Kristne og muslmske hellige tekster, nett 10 stp. (oppstart oktober, se studieplan)
 • NKRLE805 Etikk og filosofi, nett 10 stp. (oppstart oktober, se studieplan)

Se Canvas for informasjon om disse emnene.

 

Studiestart høsten 2023, pedagogikk

 
Velkommen til et nytt semester ved NLA Høgskolen!   
Vi er glade for å ønske nye og kjente studenter velkommen til et nytt semester hos oss.
 

Oppstart for årsstudium og første året på bachelorprogrammene

Uke 33: Velkomstuke med eget program tirsdag–fredag. 
Caption
Tirsdag 15. august  
Fra 09.45 Fotografering Foaje/IT-rom
10.0010.30 Registrering og mottak Kapell/storstue
10.30–11.30 Oppstart. Velkomst-inspirasjon, informasjon Aud 1
11.30–14.00 Lunsj og felles sosialt opplegg alle  
Emneansvarlige årsstudiet: Kjell Oppedal og Jan Gilje
Lenker til timeplanene:
 

Oppstart for emner på 200-nivå

P211: Tirsdag 22.08. kl.8.35, auditorium 2. Timeplan
Emneansvarlig: Inga Støren  
P232: Mandag 21.08 kl.8.35, auditorium 2. Timeplan
Emneansvarlig: Gila Hammer Furnes 
P259: Torsdag 24.08 kl.12.15, auditorium 2. Timeplan
Emneansvarlig: Anita Nygård
P263: Fredag 25.08 kl.8.35, auditorium 2. Timeplan
Emneansvarlig: Per Garmannslund
P270: Mandag 21.08 kl.12.15, auditorium 1. Timeplan
Emneansvarlig: Eivind Larsen
P271: Tirsdag 05.09 kl.12.15, auditorium 2. Timeplan
Emneansvarlig Sissel Gerritsen
P290: Fredag 25.08 kl.12.15, auditorium 2. Timeplan
Emneansvarlig: Sissel Gerritsen  
P291: Fredag 25.08 kl.12.15, auditorium 2. Timeplan
Emneansvarlig: Sissel Gerritsen  
 

Oppstart på masternivå

1.året
P302: Torsdag 24.08 kl.9.00, auditorium 4. Samling torsdag og fredag. Timeplan
Emneansvarlig: Inga Støren
P303: Torsdag 14.09 kl.9.00, auditorium 4. Samling torsdag og fredag.
Timeplan
Emneansvarlig: Wills Kalisha 
2.året
P3PRO: Torsdag 10.08 kl.9.00, auditorium 4. Samling torsdag og fredag.
Timeplan 
Emneansvarlig: Peter Pan Cheng-Yu og Eivind Larsen
 
Administrasjonen i Sandviken  
Resepsjonen er åpen mandag til fredag kl. 08.30–14.00. Du kan henvende deg i luken i resepsjonen i første etasje, eller ringe sentralbordet på 55 54 07 00.  
 
Studiekonsulent Miriam Malene Bjånesøy Pedersen er kontaktperson for studieadministrative spørsmål for pedagogikk-studentene. Hun kan kontaktes på kontortelefon 55 54 07 48, og e-post: MiriamMalene.Pedersen@nla.no. Du kan også bestille tid til studieveiledning hos henne via dette skjemaet.  
 
Da ønsker vi deg en god semesterstart på NLA høsten 2023!

Første fremmøte i Spesialpedagogikk 1. Videreutdanning for lærere 1.–10. trinn – modul 1

Dato: 29.08.23.
Tidspunkt: kl. 09:00.
Sted: Sigurds gate 6.
Rom: Salem Konferansesenter.

Timeplan

Studiestart høsten 2023, interkulturell kompetanse

 
Velkommen til et nytt semester ved NLA Høgskolen!   
Vi er glade for å ønske nye og kjente studenter velkommen til et nytt semester hos oss.
 

Oppstart for årsstudium og første året på bachelorprogrammet

Uke 33: Velkomstuke med eget program tirsdag–fredag. 
Caption
Tirsdag 15. august  
Fra 09.45 Fotografering Foaje/IT-rom
10.0010.30 Registrering og mottak Kapell/storstue
10.30–11.30 Oppstart. Velkomst-inspirasjon, informasjon Aud 4
11.30–14.00 Lunsj og felles sosialt opplegg alle  
 
 

 

Første undervisningsdag, emner på 100-nivå:

IKS101: Tirsdag 22.08. kl. 12.15, auditorium 2. Timeplan
Emneansvarlig: Åse Mørkve  
IKS102: Torsdag 26.10 kl.12.15, auditorium 4. Timeplan
Emneansvarlig: Katrine Mellingen Bjerke
 

Første undervisningsdag, emner på 200-nivå

IKF218: Tirsdag 22.08. kl. 12.15, auditorium 4. Timeplan
Emneansvarlig: Alexander Bielicki
IKF222: Mandag 21.08. kl. 12.15, auditorium 2. Timeplan
Emneansvarlig: Marit Brendbekken
IKF226: Mandag 21.08 kl.09.30, seminarrom 1. Timeplan
Emneansvarlig: Åse Mørkve

 

Intercultural Studies Master

We welcome all new international students to orientation days 14-16 August. This will be announced separately by the International Office. On 16 August there will be a joint welcome gathering for all new Bachelor’s and Master’s students at NLA Sandviken.

Welcome letter for new students.

1. year: 

IKF301 Intercultural theories: Monday, 21 August, 12:15 PM. (See full schedule here.)
Responsible: Hilde Danielsen and Alexander Bielicki

IKF302 Methodology: Monday, 16 October, 12:15 PM. (See full schedule here.)
Responsible: Alexander Bielicki and Hilde Danielsen

2. year:

IKF_THE Master's thesis: Tuesday, 22 August, 12:15 PM. (See full schedule here.)
Responsible: Hilde Danielsen

Any questions?
Contact student consultant for Intercultural Studies:
E-mail: Nathalie.Monsen@nla.no
Phone: 55 54 07 85

 

Breistein/Kalfaret:

Første fremmøte

Dato: 14.08.23.
Tidspunkt: kl. 10.00, med registrering fra kl. 09.30.
Sted: Olav Bjordals veg 41. Festsalen.

Første fremmøte

Dato: 14.08.23.
Tidspunkt: kl. 10.00, med registrering fra kl. 09.30.
Sted: Olav Bjordals veg 41. Festsalen.

Studiet starter opp med første fysiske samling 13.14. september 2023 på Breistein. Oppmøte kl. 10.00. 


Datoer for øvrige samlinger og dato for nettdager høst 2023:
Samling nr. 2: 18.19. oktober
Samling nr. 3: 6.7. desember

Nettdag 1: 4. oktober
Nettdag 2: 15. november

Datoer for vår 2024 blir kunngjort ved studiestart.

All undervisning foregår på dagtid.

Samling 1, 2225 august: Oppstartsuke i Bergen
Fire dagers oppstart med informasjon om studiet og planlegging av turer. Første dag blir det oppmøte kl. 09.00 på NLA, avdeling Breistein (Olav Bjordalsveg 41, 5111 Breistein). I løpet av samlingen vil det gjennomføres planleggingsarbeid og klatring innendørs. Det blir overnatting ute fra torsdag til fredag, vi har telt og stormkjøkken, men dere må ordne sovepose, liggerunderlag osv. selv. De andre dagene må dere organisere overnatting på egenhånd.

 

Første fremmøte

Dato: 14.08.23.
Tidspunkt: kl. 10.00, med registrering fra kl. 09.30.
Sted: Olav Bjordals veg 41. Festsalen.

Første fremmøte

Dato: 14.08.23.
Tidspunkt: kl. 10.00, med registrering fra kl. 09.30.
Sted: Olav Bjordals veg 41. Festsalen.

Naturfag årsstudium består av Naturfag 1 nett (30 sp) og Naturfag 2 (30 sp). Arbeidet med desse to hovedemna går parallelt heile året. I haustsemesteret er det to samlingar i Naturfag 1 og ei samling i Naturfag 2.

Naturfag 1, første samling
Stad: NLA Høgskolen, Olav Bjordalsveg 41, 5111 Breistein undervisingsbygg D.
Tid: Fredag 11. august kl.12.00–19.00 og laurdag 12. august kl. 09.00–15.30

Naturfag 1, andre samling
Stad: NLA Høgskolen, Olav Bjordalsveg 41, 5111 Breistein undervisingsbygg D.
Laurdag 23. september kl. 09.00–16.00  

Alle samlingane på studiet er obligatoriske. I tillegg kjem nokre digitale undervisingsøkter med frivilleg deltaking på kveldstid. Tidspunkt for nettundervisinga vert avtalt etter studiestart. Naturfag 1 nett, modul 2 går våren 2024 og har to samlingar.

Naturfag 2
Første frammøte fredag 8. september kl 09.45
Stad: Montana vandrehjem, Johan Blytts vei 30, 5096 Bergen

Naturfag årsstudium - NLA

Årsstudiet i norsk består av Norsk 1 og Norsk 2

Samlinger høsten 2023

Norsk 1:

 • torsdag 31. august og fredag 1. september
  Tid og sted: 09.10-15.05 på campus Breistein, Olav Bjordals veg 41. Undervisningen blir ikke strømmet.
 • torsdag 28. september og fredag 29. september
  Tid og sted: 09:10-15:05, digitalt via Zoom (lenke på Canvas). Det blir ikke gjort opptak av undervisningen.
 • torsdag 2. november og fredag 3. november
  Tid og sted: 09.10-15.05 på campus Breistein, Olav Bjordals veg 41. Undervisningen blir ikke strømmet.

Norsk 2:

 • mandag 4. september og tirsdag 5. september
  Tid og sted: 09.10-15.05 på campus Breistein, Olav Bjordals veg 41.
 • mandag 2. oktober og tirsdag 3. oktober
 • mandag 6. november og tirsdag 7. november

Pedagogisk veiledning 1, modul 1

Det blir 6 samlinger som er lagt til ulike ukedager høsten 2023 og våren 2024, kl. 09.00–14.00/15.00.  

Første samling vil være onsdag 20. september på NLA høgskolen, Breistein, kl. 09.00–15.00

På denne samlingen vil det bli orientering om studiet med fagplan og pensumbøker, samt en undervisnings-økt knyttet til tema; Hva er veiledning? Å være veileder i ulike kontekster. Vi invitere til lunsj denne dagen. 

Øvrige informasjon og plan for undervisningsdagene legges ut på fagets nettside på canvas, og denne vil bli oppjustert fram mot studiestart.

I løpet av studieåret vil samlingene flyttes til vår nye campus på Kalfaret i Bergen. Nærmere orientering kommer om dette.

Vel møtt til studiestart i september!

Lene Jaer Nottveit, emneansvarlig

Pedagogisk veiledning 1, modul 2

Velkommen på videre studier i pedagogisk veiledning.  Etter å ha avlagt og bestått eksamen i modul 1, vil du nå bygge videre på din kompetanse. Det er gledelig. I denne modulen skal vi ha fokus på veilederen og emnet har tittelen: VUPEDVEI1-M2 Meg selv som veileder. 

Det blir 7 samlingene som er lagt til ulike ukedager kl 09.00-15.00.

Første samling vil være torsdag 7. september på NLA høgskolen, Breistein, kl.09.00

På denne samlingen vil det bli orientering om studiet med fagplan og pensumbøker, samt en undervisnings-økt knyttet til tema Læring og innovasjon. Vi invitere til lunsj denne dagen.

Øvrige informasjon og plan for undervisningsdagene legges ut på fagets nettside, og denne vil bli oppjustert fram mot studiestart.  Videre informasjon vil du finne på fagsiden. Her vil dere også finne

Øvrige undervisningsdatoer som er satt opp for høsten (kan bli justeringer) er: tirsdag 3. oktober og fredag 10. november og onsdag 6. desember. I løpet av studieåret vil samlingene flyttes til vår nye campus på Kalfaret i Bergen. Nærmere orientering kommer.

Datoene til våren legges fram for dere i løpet av høsten, om ikke før. Skulle noe være uklart så ta gjerne kontakt.

Vel møtt til studiestart i september!

Gunnvi Sæle Jokstad/Judith Ologi (emneansvarlige)

HØST:

Uke 36: onsdag 6. september, torsdag 7. september, fredag 8. september

Uke 39: nettsamling, torsdag 28. september

Uke 42: onsdag 18. oktober, torsdag 19. oktober, fredag 20. oktober

Uke 48: onsdag 29. november, torsdag 30. november, fredag 1. desember

VÅR:

Uke 6: onsdag 7. februar, torsdag 8. februar, fredag 9. februar

Uke 8: nettsamling, torsdag 22. februar

Uke 11: onsdag 13. mars, torsdag 14. mars, fredag 15. mars

Uke 17: onsdag 24. april, torsdag 25. april, fredag 26. april

Viktige datoer: 

Dato   

Klokke  

Innhold  

01.08.23  

 

Modul 1 blir tilgjengelig  

15.08.23  

 

Modul 2 blir tilgjengelig  

21.08.23  

14.00 - 15.00  

Webinar:  Velkommen + Menneske møter maskin  

24.09.23 

 

Arbeidskrav 1  

28.09.23  

14.00 - 15.00  

Webinar: Fra skrætsj med Scratch   

05.11.23 

 

Arbeidskrav 2  

16.11.23  

14.00 - 15.00  

Webinar: Programmering av dingser  

14.01.24 

 

Arbeidskrav 3   

05.02.24  

 

Eksamen  


Behov for tilrettelegging?

Ta kontakt med en studieveileder i god tid før studiestart hvis du har behov for ekstra tilrettelegging. På denne måten kan vi sammen forberede en god studiestart. Se ellers Tilrettelegging for mer informasjon.

Studentlivet i Bergen

Student Bergen er en studentportal som driftes av Utdanning i Bergen. Her finner du tips om fjellturer, badesteder, museer, festivaler og kulturarrangører i tillegg til annen praktisk informasjon.

robert-bye-4jHzJU1PcU8-unsplash.jpg

På nettsidene til Utdanning i Bergen finner du en bred oversikt over studentorganisasjoner og velferdstilbud rettet mot deg som studerer i Bergen. I tillegg kan du finne en oppdatert og fyldig kalender som viser ulike kulturarrangement og hendelser.

Følg med på Utdanning i Bergen sine Facebooksider for jevnlig oppdatering over studentaktiviteter i Bergen.

Er du nysgjerrig på studiestedet ditt?

Her kan du lese mer om NLA Høgskolens to studiesteder i Bergen.