Semesterstart Bergen

Hjertelig velkommen til nye og gamle studenter ved NLA Høgskolens studiesteder i Sandviken og på Breistein!

I Bergen starter de fleste i uke 33. Årsstudier og bachelorgrader starter med en oppstartsuke, hvor dere får innføring i studiet og blir kjent med medstudenter, ansatte og skolen. Informasjon om dette ligger i menyen nedenfor. Menyen har også informasjon om første undervisningsdag for disse og andre studier.

Les mer om oppstartsuken på Breistein her, og om oppstartsuken i Sandviken her.

Pizza og sosialt treff

Fredag 18.august blir det pizza og sosialt treff før konserten Hallaien Bergen for alle  NLA-studenter i Bergen!
Sted: NLA Sandviken, Storstuen i 2. etg.
Tidspunkt: 16.30.
Påmeldingsfrist torsdag 17. august kl 10.00

Felles konsert i Bergen

Fredag 18. august arrangeres det en felles konsert for alle nye studenter i Bergen. Her kan du lese om konserten. Lenke til billettbestilling finner du i Canvas.

Påmeldinghttps://nettskjema.no/a/354078

Her finner du oppstartsinformasjon for de ulike studiene ved NLA Høgskolen i Bergen.

Sandviken:

Velkommen til et nytt semester ved NLA Høgskolen!  

Vi er glade for å ønske nye og kjente studenter velkommen til et nytt semester hos oss.

Oppstartsdatoer våren 2024

 • EX101 Examen philosophicum: Uke 2 onsdag 10.01. kl.12:15, auditorium 1
 • EX102 Examen facultatum: Uke 10 onsdag 06.03. kl.12:15, auditorium 1

Første forelesning i EX101N Examen philosophicum, nettstudium og EX102N Examen facultatum, nettstudium

Informasjon om EX101N Examen philosophicum, nettstudium og EX102N Examen facultatum, nettstudium finner du på Canvas når du har meldt deg opp i emnene.

Timeplaninformasjon for hele vårsemesteret blir lagt ut i TimeEdit. TimeEdit vil bli oppdatert ved eventuelle endringer. Undervisningsplanene vil ligge i Canvas før semesterstart.   

Du finner mer informasjon om emnene dine ved å søke opp emnekoden i søkefeltet på NLA.no. 

Administrasjonen i Sandviken  

Resepsjonen er åpen mandag til fredag kl. 08.30–14.00. Du kan henvende deg i luken i resepsjonen i første etasje, eller ringe sentralbordet på 55 54 07 00.  

Studiekonsulent Elisabeth Søvde er kontaktperson for studieadministrative spørsmål for TRF-studentene. Hun kan kontaktes på kontortelefon 55 54 07 48, og e-post: Elisabeth.Sovde@nla.no. Du kan også bestille tid til studieveiledning hos henne via dette skjemaet.  

Vi ønsker deg en god semesterstart på NLA våren 2024!

Velkommen til et nytt semester ved NLA Høgskolen!  

Vi er glade for å ønske nye og kjente studenter velkommen til et nytt semester hos oss.

Oppstartsdatoer våren 2024

 • PTL årsstudium: Uke 4 tirsdag 23.01. kl.08:35, auditorium 5. Gruppeveiledning.
 • REL150: Uke 2 tirsdag 09.01. kl.12:15, auditorium 5        
 • REL170: Følg med i Canvas. Videoundervisning.
 • REL207: Uke 2 onsdag 10.01. kl.12:15, seminarrom 1
 • RELPED120: Uke 4 tirsdag 23.01. kl.12:15, auditorium 5
 • RELPED130: Uke 4 tirsdag 23.01. kl.10:30, auditorium 5
 • TEOL140: Uke 4 tirsdag 23.01. kl.09.30, auditorium 5
 • TEOL160: Uke 2 torsdag 11.01. kl.09:30, auditorium 3
 • PTL231: Uke 3 mandag 15.01. kl.12:15, seminarrom 2    
 • RELPED230: Uke 3 onsdag 17.01. kl.08:35, seminarrom 2
 • TEOL201: Uke 3 tirsdag 16.01. kl.08:35, auditorium 5
 • TEOL205: Uke 3 torsdag 18.01. kl.08:35, seminarrom 2
 • BIHEB101: Uke 3 mandag 15.01. kl.09:30, auditorium 5            
 • TEOL211: Uke 3 mandag 15.01. kl.12:15, auditorium 5

Emner på masternivå

 • TEOL302: Uke 3 mandag 15.01. kl.12:15, seminarrom 1
 • TEOL304: Uke 3 tirsdag 16.01. kl.12:15, på zoom (lenke i canvas)
 • TAM303: Check Canvas for teaching plan. 
  At campus: Week 5
 • TAM304: In Canvas: Monday January 8th. Video teachings. 
  At campus: Week 5
 • TEOL360: Uke 2 onsdag 10.01. kl.09:30, seminarrom 2

Timeplaninformasjon for hele vårsemesteret blir lagt ut i TimeEdit. TimeEdit vil bli oppdatert ved eventuelle endringer. Undervisningsplanene vil ligge i Canvas før semesterstart.   

Du finner mer informasjon om emnene dine ved å søke opp emnekoden i søkefeltet på NLA.no. 

Administrasjonen i Sandviken  

Resepsjonen er åpen mandag til fredag kl. 08.30–14.00. Du kan henvende deg i luken i resepsjonen i første etasje, eller ringe sentralbordet på 55 54 07 00.  

Studiekonsulent Elisabeth Søvde er kontaktperson for studieadministrative spørsmål for TRF-studentene. Hun kan kontaktes på kontortelefon 55 54 07 48, og e-post: Elisabeth.Sovde@nla.no. Du kan også bestille tid til studieveiledning hos henne via dette skjemaet.  

Vi ønsker deg en god semesterstart på NLA våren 2024!

Første fremmøte i:

 • NKRLE801 Innføring i regligionsdidaktikk og religionsvitenskap, nett 10 stp.
 • NKRLE802 Innføring i religioner, nett 10 stp.
 • NKRLE804 Kristne og muslmske hellige tekster, nett 10 stp. (oppstart oktober, se studieplan)
 • NKRLE805 Etikk og filosofi, nett 10 stp. (oppstart oktober, se studieplan)

Se Canvas for informasjon om disse emnene.

 

Studiestart våren 2024 for pedagogikk-emner

Velkommen til et nytt semester ved NLA Høgskolen!   

Vi er glade for å ønske nye og kjente studenter velkommen til et nytt semester hos oss.

Oppstartsdatoer våren 2024

 • P101-104: Uke 2. Mandag 08.01 kl.09:30 auditorium 1
  Emneansvarlig: Kjell Oppedal
 • P240: Uke 2. Tirsdag 09.01 kl.8:35 auditorium 3
  Emneansvarlig: Kalisha Wills
 • P261: Uke 3. Torsdag 18.01 kl.12:15 auditorium 2
  Emneansvarlig: Anita Nygård
 • P262: Uke 3. Mandag 15.01 kl.12:15 auditorium 2
  Emneansvarlig: Heidi Gudmundset
 • P272: Uke 3. Tirsdag 16.01 kl.12:15 auditorium 4
  Emneansvarlig: Anita Nygård
 • P273: Uke 4. Mandag 22.01 kl.8:35 auditorium 4
  Emneansvarlig: Gila Hammer Furnes
 • P290: Uke 2. Fredag 12.01 kl.12:15 auditorium 4 (sammen med P291)
  Emneansvarlig: Sissel Gerritsen
 • P291: Uke 2. Fredag 12.01 kl.12:15 auditorium 4 (sammen med P290)
  Emneansvarlig: Sissel Gerritsen

Emner på masternivå

 • P320: Uke 3. Torsdag 18.01 kl.09:00 auditorium 5
  Emneansvarlig: Kjell Oppedal
 • P321: Uke 6. Torsdag 08.02 kl.09:00 auditorium 5
  Emneansvarlig: Inga Støren
 • P332: Uke 3. Torsdag 18.01 kl.09:00 auditorium 3
  Emneansvarlig: Eivind Larsen
 • P333: Uke 6. Torsdag 08.02 kl.09:00 seminarrom 2
  Emneansvarlig: Gila H. Furnes
 • P342: Uke 3. Torsdag 18.01 kl.09:00 auditorium 4
  Emneansvarlig: Cheng-Yu Peter Pan
 • P343: Uke 6. Torsdag 08.02 kl.09:00 auditorium 4
  Emneansvarlig: Heidi Gudmundset

Du finner mer informasjon om emnene dine ved å søke opp emnekoden i søkefeltet på NLA.no. 

Timeplaninformasjon for hele vårsemesteret blir lagt ut i TimeEdit. TimeEdit vil bli oppdatert ved eventuelle endringer. Undervisningsplanene vil ligge i Canvas før semesterstart.   

Administrasjonen i Sandviken  

Resepsjonen er åpen mandag til fredag kl. 08.30–14.00. Du kan henvende deg i luken i resepsjonen i første etasje, eller ringe sentralbordet på 55 54 07 00.  

Studiekonsulent Miriam B. Pedersen er kontaktperson for studieadministrative spørsmål for pedagogikk-studentene. Hun kan kontaktes på kontortelefon 55 54 07 39, og e-post: mirped@nla.no. Du kan også bestille tid til studieveiledning hos henne via dette skjemaet.  

Vi ønsker deg en god semesterstart på NLA våren 2024!

Første fremmøte i Spesialpedagogikk 1. Videreutdanning for lærere 1.–10. trinn – modul 1

Dato: 29.08.23.
Tidspunkt: kl. 09:00.
Sted: Sigurds gate 6.
Rom: Salem Konferansesenter.

Timeplan

Velkommen til et nytt semester! 

IKS106 Interkulturelt praksisfelt i det flerkulturelle Norge
Undervisningsplan: IKS106_2024 VÅR
Oppstart: Tirsdag, 9. januar 2024

IKS103 Interkulturelle forskningsmetoder
Undervisningsplan: IKS103_1_2024_VÅR_1
Oppstart: Tirsdag, 5. mars 2024

IKF227 Diversity and Conviviality in contemporary societies
Undervisningsplan: IKF227_2024 VÅR
Oppstart: Tirsdag, 6. februar 2024
 
IKF225 Intercultural Approaches to Human Rights
Undervisningsplan: IKF225_2024 VÅR
Oppstart: Onsdag, 31. januar 2024
 
IKF210 Worldview  
Undervisningsplan: IKF210_2024 VÅR
Oppstart: Fredag, 12. januar 2024

IKF290 Bacheloroppgave i interkulturell forståelse
Undervisningsplan: IKF290_1_2024_VÅR_1
Oppstart: Mandag, 22. januar 2024
  
Ved spørsmål

Ta kontakt med studiekonsulent, Nathalie Monsen, for spørsmål relatert til interkulturelle studier.  På e-post: Nathalie.Monsen@nla.no, og telefon: 55 54 07 85. 

Intercultural Studies Master

We welcome all new international students to orientation days 14-16 August. This will be announced separately by the International Office. On 16 August there will be a joint welcome gathering for all new Bachelor’s and Master’s students at NLA Sandviken.

Welcome letter for new students.

1. year: 

IKF301 Intercultural theories: Monday, 21 August, 12:15 PM. (See full schedule here.)
Responsible: Hilde Danielsen and Alexander Bielicki

IKF302 Methodology: Monday, 16 October, 12:15 PM. (See full schedule here.)
Responsible: Alexander Bielicki and Hilde Danielsen

2. year:

IKF_THE Master's thesis: Tuesday, 22 August, 12:15 PM. (See full schedule here.)
Responsible: Hilde Danielsen

Any questions?
Contact student consultant for Intercultural Studies:
E-mail: Nathalie.Monsen@nla.no
Phone: 55 54 07 85

 

Breistein/Kalfaret:

Første fremmøte

Dato: 14.08.23.
Tidspunkt: kl. 10.00, med registrering fra kl. 09.30.
Sted: Olav Bjordals veg 41. Festsalen.

Første fremmøte

Dato: 14.08.23.
Tidspunkt: kl. 10.00, med registrering fra kl. 09.30.
Sted: Olav Bjordals veg 41. Festsalen.

Studiet starter opp med første fysiske samling 13.14. september 2023 på Breistein. Oppmøte kl. 10.00. 


Datoer for øvrige samlinger og dato for nettdager høst 2023:
Samling nr. 2: 18.19. oktober
Samling nr. 3: 6.7. desember

Nettdag 1: 4. oktober
Nettdag 2: 15. november

Datoer for vår 2024 blir kunngjort ved studiestart.

All undervisning foregår på dagtid.

Samling 1, 2225 august: Oppstartsuke i Bergen
Fire dagers oppstart med informasjon om studiet og planlegging av turer. Første dag blir det oppmøte kl. 09.00 på NLA, avdeling Breistein (Olav Bjordalsveg 41, 5111 Breistein). I løpet av samlingen vil det gjennomføres planleggingsarbeid og klatring innendørs. Det blir overnatting ute fra torsdag til fredag, vi har telt og stormkjøkken, men dere må ordne sovepose, liggerunderlag osv. selv. De andre dagene må dere organisere overnatting på egenhånd.

 

Første fremmøte

Dato: 14.08.23.
Tidspunkt: kl. 10.00, med registrering fra kl. 09.30.
Sted: Olav Bjordals veg 41. Festsalen.

Første fremmøte

Dato: 14.08.23.
Tidspunkt: kl. 10.00, med registrering fra kl. 09.30.
Sted: Olav Bjordals veg 41. Festsalen.

Naturfag årsstudium består av Naturfag 1 nett (30 sp) og Naturfag 2 (30 sp). Arbeidet med desse to hovedemna går parallelt heile året. I haustsemesteret er det to samlingar i Naturfag 1 og ei samling i Naturfag 2.

Naturfag 1, første samling
Stad: NLA Høgskolen, Olav Bjordalsveg 41, 5111 Breistein undervisingsbygg D.
Tid: Fredag 11. august kl.12.00–19.00 og laurdag 12. august kl. 09.00–15.30

Naturfag 1, andre samling
Stad: NLA Høgskolen, Olav Bjordalsveg 41, 5111 Breistein undervisingsbygg D.
Laurdag 23. september kl. 09.00–16.00  

Alle samlingane på studiet er obligatoriske. I tillegg kjem nokre digitale undervisingsøkter med frivilleg deltaking på kveldstid. Tidspunkt for nettundervisinga vert avtalt etter studiestart. Naturfag 1 nett, modul 2 går våren 2024 og har to samlingar.

Naturfag 2
Første frammøte fredag 8. september kl 09.45
Stad: Montana vandrehjem, Johan Blytts vei 30, 5096 Bergen

Naturfag årsstudium - NLA

Årsstudiet i norsk består av Norsk 1 og Norsk 2

Samlinger høsten 2023

Norsk 1:

 • torsdag 31. august og fredag 1. september
  Tid og sted: 09.10-15.05 på campus Breistein, Olav Bjordals veg 41. Undervisningen blir ikke strømmet.
 • torsdag 28. september og fredag 29. september
  Tid og sted: 09:10-15:05, digitalt via Zoom (lenke på Canvas). Det blir ikke gjort opptak av undervisningen.
 • torsdag 2. november og fredag 3. november
  Tid og sted: 09.10-15.05 på campus Breistein, Olav Bjordals veg 41. Undervisningen blir ikke strømmet.

Norsk 2:

 • mandag 4. september og tirsdag 5. september
  Tid og sted: 09.10-15.05 på campus Breistein, Olav Bjordals veg 41.
 • mandag 2. oktober og tirsdag 3. oktober
 • mandag 6. november og tirsdag 7. november

Pedagogisk veiledning 1, modul 1

Det blir 6 samlinger som er lagt til ulike ukedager høsten 2023 og våren 2024, kl. 09.00–14.00/15.00.  

Første samling vil være onsdag 20. september på NLA høgskolen, Breistein, kl. 09.00–15.00

På denne samlingen vil det bli orientering om studiet med fagplan og pensumbøker, samt en undervisnings-økt knyttet til tema; Hva er veiledning? Å være veileder i ulike kontekster. Vi invitere til lunsj denne dagen. 

Øvrige informasjon og plan for undervisningsdagene legges ut på fagets nettside på canvas, og denne vil bli oppjustert fram mot studiestart.

I løpet av studieåret vil samlingene flyttes til vår nye campus på Kalfaret i Bergen. Nærmere orientering kommer om dette.

Vel møtt til studiestart i september!

Lene Jaer Nottveit, emneansvarlig

Pedagogisk veiledning 1, modul 2

Velkommen på videre studier i pedagogisk veiledning.  Etter å ha avlagt og bestått eksamen i modul 1, vil du nå bygge videre på din kompetanse. Det er gledelig. I denne modulen skal vi ha fokus på veilederen og emnet har tittelen: VUPEDVEI1-M2 Meg selv som veileder. 

Det blir 7 samlingene som er lagt til ulike ukedager kl 09.00-15.00.

Første samling vil være torsdag 7. september på NLA høgskolen, Breistein, kl.09.00

På denne samlingen vil det bli orientering om studiet med fagplan og pensumbøker, samt en undervisnings-økt knyttet til tema Læring og innovasjon. Vi invitere til lunsj denne dagen.

Øvrige informasjon og plan for undervisningsdagene legges ut på fagets nettside, og denne vil bli oppjustert fram mot studiestart.  Videre informasjon vil du finne på fagsiden. Her vil dere også finne

Øvrige undervisningsdatoer som er satt opp for høsten (kan bli justeringer) er: tirsdag 3. oktober og fredag 10. november og onsdag 6. desember. I løpet av studieåret vil samlingene flyttes til vår nye campus på Kalfaret i Bergen. Nærmere orientering kommer.

Datoene til våren legges fram for dere i løpet av høsten, om ikke før. Skulle noe være uklart så ta gjerne kontakt.

Vel møtt til studiestart i september!

Gunnvi Sæle Jokstad/Judith Ologi (emneansvarlige)

HØST:

Uke 36: onsdag 6. september, torsdag 7. september, fredag 8. september

Uke 39: nettsamling, torsdag 28. september

Uke 42: onsdag 18. oktober, torsdag 19. oktober, fredag 20. oktober

Uke 48: onsdag 29. november, torsdag 30. november, fredag 1. desember

VÅR:

Uke 6: onsdag 7. februar, torsdag 8. februar, fredag 9. februar

Uke 8: nettsamling, torsdag 22. februar

Uke 11: onsdag 13. mars, torsdag 14. mars, fredag 15. mars

Uke 17: onsdag 24. april, torsdag 25. april, fredag 26. april

Viktige datoer: 

Dato   

Klokke  

Innhold  

01.08.23  

 

Modul 1 blir tilgjengelig  

15.08.23  

 

Modul 2 blir tilgjengelig  

21.08.23  

14.00 - 15.00  

Webinar:  Velkommen + Menneske møter maskin  

24.09.23 

 

Arbeidskrav 1  

28.09.23  

14.00 - 15.00  

Webinar: Fra skrætsj med Scratch   

05.11.23 

 

Arbeidskrav 2  

16.11.23  

14.00 - 15.00  

Webinar: Programmering av dingser  

14.01.24 

 

Arbeidskrav 3   

05.02.24  

 

Eksamen  


Behov for tilrettelegging?

Ta kontakt med en studieveileder i god tid før studiestart hvis du har behov for ekstra tilrettelegging. På denne måten kan vi sammen forberede en god studiestart. Se ellers Tilrettelegging for mer informasjon.

Studentlivet i Bergen

Student Bergen er en studentportal som driftes av Utdanning i Bergen. Her finner du tips om fjellturer, badesteder, museer, festivaler og kulturarrangører i tillegg til annen praktisk informasjon.

robert-bye-4jHzJU1PcU8-unsplash.jpg

På nettsidene til Utdanning i Bergen finner du en bred oversikt over studentorganisasjoner og velferdstilbud rettet mot deg som studerer i Bergen. I tillegg kan du finne en oppdatert og fyldig kalender som viser ulike kulturarrangement og hendelser.

Følg med på Utdanning i Bergen sine Facebooksider for jevnlig oppdatering over studentaktiviteter i Bergen.

Er du nysgjerrig på studiestedet ditt?

Her kan du lese mer om NLA Høgskolens to studiesteder i Bergen.