Håkon Repstad

Høgskolelektor journalistikk, medier og kommunikasjon
NLA Høgskolen Gimlekollen
Kontor: Gimlekollen

English
Håkon Repstad

Arbeidsfelt:

{{field.description}} ,

FoU og publikasjoner

Utdanning

Undervisning

Formidling

Prosjekter