Håkon Repstad

Høgskolelektor, Journalistikk, medier og kommunikasjon
NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Kontor: Gimlekollen

English
Håkon Repstad

Arbeidsfelt:

{{field.description}},

FoU og publikasjoner

Utdanning

Undervisning

Formidling

Prosjekter