Håkon Repstad

Høgskolelektor, Journalistikk, medier og kommunikasjon
NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Kontor: Gimlekollen
Håkon Repstad

Arbeidsfelt:

{{field.description}},

Publikasjoner

Utdanning

Undervisning

Formidling

Prosjekter