Håkon Repstad

Høgskolelektor, journalistikk
NLA Høgskolen Gimlekollen
Kontor: Gimlekollen

English
Håkon Repstad

Arbeidsfelt:

{{field.description}},

FoU og publikasjoner

Utdanning

Undervisning

Formidling

Prosjekter