BIHEB101 Bibelhebraisk

Alle versjoner:
BIHEB101 (2021—2022)
BIHEB101 (2019—2020)
BIHEB101 (2017—2018)

Emnekode: BIHEB101

Emnenavn: Bibelhebraisk

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Bergen

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 20 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse. Studenter som er tatt opp på bakgrunn av realkompetanse, må ha forkunnskaper i engelsk og norsk tilsvarende den som oppnås gjennom generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i teologi.

Innledning

Emnet er i første rekke innrettet mot studenter som tar sikte på masterstudiet i teologi. Emnet skal gi grunnlag for videre arbeid med Det gamle testamente på originalspråket, i første omgang det hebraiskspråklige tekstarbeidet på KME211, senere - på masternivå - det videre arbeid med Det gamle testamentet på originalspråket. Etter avsluttet studium skal studentene med støtte i ordbok være i stand til å lese, forstå grammatisk og oversette enklere hebraiske tekster fra Mosebøkene, Salmenes bok og Profetene. De skal også ha et visst kjennskap til tekstenes litterære og historiske kontekst.

Innhold

BIHEB101 gir en elementær innføring i bibelhebraisk språk. Emnet legger vekt på at studentene øver inn de grunnleggende elementene i grammatikken og tilegner seg et sentralt ordforråd. Dette skjer i forbindelse med lesning av relativt enkle gammeltestamentlige tekster.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger med aktiv studentdeltaking. Innlagte forprøver. Undervisning 2 x 2 eller 2 x 3 timer ukentlig, til sammen 32 timer.

Arbeidsomfang

Ca. 500 timer, inkludert selvstudium.

Arbeidskrav

  • To forprøver.

Godkjente forprøver er et vilkår for å gå opp til en 6 timers skriftlig skoleeksamen ved slutten av siste studiesemester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

  • 6 timers timers skriftlig skoleeksamen

Kopi av de aktuelle tekstene blir delt ut sammen med eksamensoppgavene.

Tillatte hjelpemidler

Godkjent ordbok og tekstutgave (se pensumlisten).

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skoleeksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

Bibeltekster

Genesis (1. Mosebok) 1,1-3,24; 12,1-9; 16,1-16; 22,1-19; 28 
Exodus (2. Mosebok) 12,1-20; 19-20
Deuteronomium (5. Mosebok): 6,4-15; 7,1-11
Salme 1; 2; 8; 22; 23; 24; 72
Jesaja 6,1-13; 40,1-11
Jeremia kap. 1-2
Amos kap. 3

Annen pensumlitteratur

Gary D. Pratico and Miles V. Van Pelt: Basics of Biblical Hebrew. Grammar, Zondervan 2007

Gary D. Pratico and Miles V. Van Pelt: Basics of Biblical Hebrew. Workbook, Zondervan 2007

Andrew Donald Wergeland: Bibelhebraisk grammatikk, Universitetsforlaget 2016.

Ordbok

Brown, F./Driver, S.R./Briggs, C.A.: The Brown-Driver-Brighgs Hebrew and English Lexicon. Peabody: Hendrickson 1996.

Tekstutgave

Elliger, K./Rudolph, W. (eds.): Biblica Hebraica Stuttgartiensia. Stuttgart: Deutsche Bibelstiftung 1977 (og senere utg.).