Formidling fra prosjektet

NERA-konferanse, Reykjavik, juni 2022:

Network Inclusive education:

Symposium; Infrastructure for interdisciplinary collaboration on the development of inclusive practice.

  1. Municipal management of a research-supported innovation for the development of collaboration for inclusive practice - experiences from a case study.
  2. Joint competence development in two Norwegian municipalities; a question of meeting choreography and contextualization of inclusive practices?

Presentation (PhD-project): Inclusion in the heat of the moment.

Network Early childhood education:

Two presentations:

  • Professional learning in kindergarten teachers’ workplace interactions.
  • Equality as a premise for collective learning processes.

Filiorum, Senter for barnehageforskning, Universitetet i Stavanger

(Re)connecting communities: Samarbeid om utvikling av kompetanse for inkluderende praksiser i barnehage og skole (SUKIP).

Presentasjon på nettseminar 13.04.22 v/ Stein Erik Ohna (og Siv Hillesøy) 

Statped-konferansen 2022 (digital)

Kompetanseutvikling i faglige fellesskap mellom barnehage og PPT.

Plenumsforelesning 30.04.22 v/ Siv Hillesøy (og Stein Erik Ohna).

NERA-konferanse, Odense november 2021

Symposium: Collaboration on developing competence for inclusive practices in kindergarten and school (SUKIP).

- Dilemmas and challenges in the mutual collaboration between researchers and practitioners
- The local project manager (LPM) - a link between the practice field and the researcher
- Collaboration EPS – Kindergartens. Preliminary results from two innovation projects
- Different meeting designs to support collaboration between school and EPS
NERA symposium SUKIP 0311 2021

Nasjonalt nettverk for spesialpedagogikk, møte 29.04.2021

SUKIP – en oversiktspresentasjon av prosjektet relatert til Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 
Nettverksmøte Spes.ped. 29. april 2021

Lederkonferanse skole, Randaberg kommune, Utstein kloster september 2021

SUKIP – samarbeid om utvikling av kompetanse for inkluderende praksis i barnehage og skole.
Presentasjon SUKIP ledersamling oktober 2021

Lederkonferanse skole, Randaberg kommune, Utstein kloster september 2021

Utfordrende atferd og inkludering (PhD-prosjektet i SUKIP).
Utfordrende adferd og inkludering - ledersamling

Lederkonferanse barnehage, Randaberg kommune, Utstein kloster september 2021

SUKIP fra et forskerperspektiv

Vedlegg 4 Presentert av Stein Erik Ohna
Randaberg 22. september 2021

Nasjonal PALS-konferanse september 2021:

Utfordrende atferd og inkludering (knyttet til PhD-prosjektet i SUKIP).
Nasjonal PALS konferanse 2021

Masterstudenter UiS besøker Randaberg kommune, oktober. 2021

Hvordan studere inkluderende praksis? Programansvarlig Vegard Moen og Simona Jonassen. Bidrag fra hele styringsgruppen i SUKIP Randaberg. 

ECER-konferansen september 2021 (online-konferanse):

The art of balancing - Empathic support and critical discussions in the professional community.
The art of balancing - Ecer 2021

Teachers’ attitudes to inclusion regarding challenging behaviour

Publisert i European Journal of Special Needs Education, 3. mars 2021.
Kristian Øen & Rune Johan Krumsvik

Presentasjon på NERA-konferanse, Uppsala, mars 2019:

Cooperation between EPS and Kindergarten/School on competence development for inclusive practice – an ongoing project 2018-2020/2022.
NERA 2019 0603 2019 Mjøs og Øen.pdf

Presentasjon på Statped vest sitt fagtorg 29.08.2019:

Samarbeidsmøte mellom opplæringsarena og PPT – ein nøkkel til utvikling av kompetanse for inkluderande fellesskap.
Fagtorget 2019 - Siv Hillesøy og Marit Mjøs.pdf

Abstract til ECER-konferansen i august 2020:

(Re)connecting communities – (towards a systemic approach on EPS – kindergarten/school interactions), experiences from a Norwegian innovation project. 
Antatt. Gjennomføres som onlinekonferanse grunnet Covid-19.
Abstract 27jan20.pdf

Abstract til Barnehageforskningskonferansen 2020, digital konferanse 28.-30.09.20.

Samarbeid om utvikling av kompetanse for inkluderende praksiser (SUKIP).
Barnehageforskningskonferansen 2020.pdf