Studier utenfor Samordna opptak høsten 2024

Vurderer du å starte studier i august 2024? Her er en liste over enkeltemner og andre studier utenfor Samordna opptak med oppstart i høstsemesteret.

Søknadsfristen er 15. april. Studier som har ledige plasser, vil legges ut igjen på søknadswebben kort tid etter dette. Ingen studier ligger ute lenger enn til 1. september.

Studier ved høgskolen som ikke legges ut på Samordna opptak, er tilgjenglig via lokale opptak. Oversikten nedenfor viser alle studier som tilbys via det lokale opptaket høsten 2024. Er studiet fullt, vil du ikke finne det igjen i søknadswebben, men studiet vil fortsatt bli værende i oversikten nedenfor.

Her finner du søknadswebben.

NLA Høgskolen - nettstudier

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

 • 3IKF218N Interkulturell kompetanse 20 sp.
 • 3VUCAN One semester programme in Christian Apologetics 30 sp. - undervises på engelsk og består av følgende emner:
  • 3KL220N The Christian Worldview in Apologetic Perspective: Key Approaches and Themes 10 sp.
  • 3KL221N Apologetics for a Christian Worldview: Methodology and Selected Issues 20 sp.

I tillegg kommer det et nettbasert emne i veiledningspedagogikk, 15 sp., som det snart vil bli mulig å søke på. Send en epost til inghit@nla.no, så vil du motta informasjon om søknaden når den åpnes.

NLA Bergen – Kalfaret og Sandviken

Lærer/barnehagelærer, videreutdanninger (noen av disse studiene krever kun generell studiekompetanse):

 • Naturfag 1, videreutdanning 30 sp. (felles søknadsalternativ 1-7 og 5-10)
  • Emneplan 1.-7. trinn
  • Emneplan 5.-10. trinn
 • Naturfag 2, videreutdanning 30 sp. (felles søknadsalternativ 1-7 og 5-10)
  • Emneplan 1.-7. trinn
  • Emneplan 5.-10. trinn
 • Pedagogisk veiledning 1 (modul 1 og 2) 15 + 15 sp. (Se også informasjon om nettbasert veiledningspedagogikk lenger oppe på siden.)
 • Musikk 1, videreutdanning 
 • Kunst og håndverk modul 1 og 3, 15 + 15 sp.
 • Kunst og håndverk modul 2 og 4, 15 + 15 sp.

Teologi, religion og filosofi

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

 • TEOL110 Bibelen - tekst, tolkning og formidling 10 sp.
 • TEOL130 Innføring i praktisk teologi 10 sp.
 • REL115 Religionskunnskap 10 sp.
 • NTGRE101 Nytestamentlig gresk 20 sp.
 • RELPED110 Relasjonsledelse 10 sp.
 • Videreutdanning i katolske studier
  • VUKS801 Katolsk teologi og utdanningsfilosofi 15 sp.
  • VUKS802 Kristendom, religion og filosofi i katolsk undervisning 15 sp.

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

 • REL214 Religion og politikk med fokus på Midtøsten 10 sp.
 • TEOL204 Den norske kirkes historiske bekjennelsesskrifter 10 sp.
 • TEOL210 Forkynnelse og gudstjenesteledelse med praksis 10 sp.
 • TEOL220 Sjelesorg med praksis 10 sp.
 • TEOL307 Teologi og kunst 15 sp.
 • Master i teologi 120 sp.
 • Tilleggsutdanning i kateketikk 30 sp.

Interkulturell kompetanse

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

 • IKS101 Interkulturell kompetanse: grunnleggende teori 15 sp.
 • IKS102 Mangfold og det flerkulturelle Norge 15 sp. 

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

 • IKF218 Interkulturell kompetanse 20 sp.

Pedagogikk

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

 • P270 Metode i forsknings- og utviklingsarbeid 15 sp.
 • P271 Pedagogisk debatt 5 sp.

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

 • P211 Interkulturell pedagogikk 15 sp.
 • P232 Pedagogisk ledelse 15 sp.
 • P259 Tilpasset opplæring, spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk 15 sp.
 • P263 Spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk i et systemperspektiv 15 sp.
 • Master i pedagogikk 120 sp.

Merk at det er begrenset antall plasser i emnene P211, P232, P259 og P263. Eksterne søkere tas opp hvis det er plass. 

NLA Gimlekollen – Kristiansand

Interkulturell kompetanse

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

 • IKS101 Interkulturell kompetanse: grunnleggende teori 15 sp.
 • IKS102 Mangfold og det flerkulturelle Norge 15 sp. 

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

 • 3IKF231 Interkulturell formidling 10 sp.

Kommunikasjon og livssyn

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

Journalistikk

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

 • 3JO101 Samfunnsfag for journalister 10 sp.
 • 3JO104 Medievitenskap 10 sp.
 • 3JO212 Digitale medier: Innføring 10 sp.
 • 3JO224 Innovasjon i mediene 10 sp.

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

 • 3JO211 Journalistikk og livssyn 10 sp.
 • 3JO221 Økonomi- og næringslivsjournalistikk 10 sp.
 • 3JO222 Sport, journalistikk og medier 10 sp.

NLA Staffeldtsgate – Oslo

Lærer/barnehagelærer, videreutdanninger:

Teologi, religion og filosofi

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

 • 4TEOL110 Bibelen - fortelling, fortolkning og formidling 10 sp.
 • 4TEOL130 Innføring i praktisk teologi 10 sp.
 • 4RELPED110 Relasjonsledelse 10 sp.

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

 • 4TEOL210 Forkynnelse og gudstjenesteledelse med praksis 10 sp.

DSC03045.jpg _MG_4208.jpg